چگونه شبیه تامی شلبی باشیم ؟

چگونه شبیه تامی شلبی باشیم ؟

بهترین راه برای شبیه سازی تامی شلبی، مطالعه و تحقیق در مورد شخصیت اوست. باید به دنبال فهمیدن ویژگی های شخصیتی او، رفتارهایش، نحوه صحبت کردن و حرکاتش باشید. همچنین ممکن است با تماشای فصل های مختلف سریال “پیک بلیندرز”، به عنوان یک نمونه از کاراکتر تامی شلبی، بتوانید به راحتی به شخصیت او نزدیک شوید. در نهایت، باید خود را در جایگاه تامی قرار داده و با تلاش برای پذیرفتن و فعال کردن وجود این شخص، سعی کنید به طور طبیعی عمل کنید.