چند کتاب حماسی در جهان مانند شاهنامه فردوسی

چند کتاب حماسی در جهان مانند شاهنامه فردوسی

در جهان بسیاری از کتاب‌های حماسی وجود دارد که مانند شاهنامه فردوسی، به داستان‌های قدیمی و افسانه‌های ملی پرداخته‌اند. برخی از این کتاب‌ها عبارتند از:

1. “ایلیاد” هومر
2. “اودیسه” هومر
3. “بئووولف” ناماد
4. “گلاگول” سنگور
5. “بئوولف” تالکین
6. “شاهکار” دافید جمز
7. “شازده کوچولو” سنت-اگزوپری
8. “جنگ و صلح” لئو تولستوی
9. “قصص هزار و یک شب”
10. “شاعر نارجین” رودکی

این کتاب‌ها تعداد زیادی از داستان‌های حماسی را شامل می‌شوند و در سطح جهان شناخت بالایی دارند.