چندتا آیدی که معنی هاشون خفن و گنگ باشه

چندتا آیدی که معنی هاشون خفن و گنگ باشه

1. @کیوان_مردابی: معنی “کیوان” نام یک ستاره در اساطیر پارسی است و “مردابی” به معنای مرتع زمستانه و تاریک است.
2. @شبنم_آتشین: “شبنم” به معنای قطرات شبانه‌روز و “آتشین” به معنای داغ و شعله‌ور است.
3. @جادوگر_خاموش: “جادوگر” به معنای فردی که با جادو و سحر و شعوذه کار می‌کند و “خاموش” به معنای بی‌صدا یا بدون صدا است.
4. @آتش_پاک: “آتش” به معنای شعله و حرارت قوی، و “پاک” به معنای خالص یا بدون آلودگی است.
5. @سحرگاه_غول: “سحرگاه” به معنای زمان پس از غروب آفتاب و قبل از شب، و “غول” به معنای جانور عظیم الجثه، ترسناک و خطرناک است.