چرا بعضی ها دوست دارن کتک بخورن ؟‌

چرا بعضی ها دوست دارن کتک بخورن ؟‌

این یک رفتار غیرعادی و ناشی از مشکلات روانی است که ممکن است به دلایل مختلفی از جمله عدم توانایی در برقراری ارتباط اجتماعی، نارضایتی از خود یا دیگران، فشارهای روانی و … باشد. همچنین، بعضی افراد به دلایل فردی و شخصی خود، لذت محسوسی از دریافت کتک و درد حاصل می‌کنند. با این حال، هرگونه خشونت و سوء استفاده جسمانی بر روی دیگران غیرقابل قبول است و باید به شدت محکوم شود.