وقتی یکی دیر آماده میشه باید چیکار کنی؟

وقتی یکی دیر آماده میشه باید چیکار کنی؟

تنها راهش صبر کردنه.باید به این موضوع عادت کنی و بهش کمک کنی که سریعتر آماده بشه.همچنین در مورد دلایل تاخیر باهاش صحبت کن و سعی که برای این موضوع راه حل پیدا کنی.

بیشتر مواقع دیر آماده شدن از سمت خانم ها هست که لباس پوشیدن و آرایش زمان زیادی میبره.میشه بدون آرایش هم بیرون رفت که این کار به زود آماده شدن کمک میکنه.