نحوه استفاده از Bollinger Bands در خرید و فروش سهام

نحوه استفاده از Bollinger Bands در خرید و فروش سهام

Bollinger Bands یک ابزار تحلیلی است که برای پیش بینی رفتار قیمت سهام استفاده می شود. این ابزار توسط جان بولینجر در سال ۱۹۸۰ اختراع شده است و به عنوان یک روش محبوب برای تحلیل بازار سهام شناخته می شود.

Bollinger Bands شامل سه خط است: خط متوسط ​​(معمولاً 20 روزه)، خط فوقانی (دو برابر انحراف معیار قیمت های متوسط ​​از خط متوسط) و خط پایین (دو برابر منفی انحراف معیار قیمت های متوسط ​​از خط متوسط). با دیدن نمودار Bollinger Bands ، در صورت نزدیک شدن قیمت به خط فوقانی، به عنوان گزینه فروش و در صورت نزدیک شدن به خط پایین، به عنوان گزینه خرید عمل کنید.

با استفاده از Bollinger Bands ، معاملات را با تأکید بر تغذه‌دهی به تحلیل فنی انجام دهید. همچنین، برای بهبود نتایج معاملات، می توانید از سایر ابزارهای تحلیلی مانند شمع های ژاپنی و RSI استفاده کنید.