لیست چندتا سایت که دامنه رایگان میدن

لیست چندتا سایت که دامنه رایگان میدن

اگه دنبال دامنه رایگان هستین سایت های پایین به شما دامنه رایگان میدن.

Dot.tk
FreeDomaini.Co
Biz.nf
FreeNom.Co.Za
FreeDomain.Pro
FreeDomain.Club

تو اکثر سایت ها دامنه فقط تا یک سال فعال هست و از سال دوم باید برای اون دامنه پول پرداخت کنین.