فمنیست کیه ؟ چرا به بعضیا میگن فمنیست؟

فمنیست کیه ؟ چرا به بعضیا میگن فمنیست؟

فمنیست به کسی میگن که طرفدار حقوق زن هست.این فرد تو جامعه مبارزه میکنه و میخواد نابرابری جنسیتی از بین بره و حقوق زن و مرد یکی باشه.