فامیلی پیرزاد یعنی چی ؟ چرا میگن پیرزاد ؟

فامیلی پیرزاد یعنی چی ؟ چرا میگن پیرزاد ؟ آیا این فامیلی فقط تو ایران وجود داره ؟

“پیرزاد” از ۲ کلمه “پیر” یعنی پیرمرد و “زاد” یعنی تولد گرفته شده.پیرزاد یعنی متولد شده از پیرمرد.این فامیلی علاوه بر ایران تو کشورهایی مثل بخش هایی از هندوستان ، تاجیکستان ، افغانستان وجود داره.شاید ریشه این فامیلی از ایران باشه که به کشورهای دیگه منتقل شده.