عجیب ترین سنگی که در زیر زمین پیدا شده است

عجیب ترین سنگی که در زیر زمین پیدا شده است

یکی از عجیب ترین سنگ ها که در زیر زمین پیدا شده است، سنگ برفی یا “سنگ یخ” است. این سنگ به دلیل شکل و رنگش که شبیه به یخ متجمد است، بسیار جذاب به نظر می رسد. این سنگ در مناطق سردسیر و قطبی پیدا می شود و با ترکیب آب و هوای سرد با فشار بالا، به شکل چشمه های یخ زده در زیر زمین تشکیل می شود.