شعر با کلمات مازندران ، کامپیوتر ، فوتبال ، عاشق

شعر با کلمات مازندران ، کامپیوتر ، فوتبال ، عاشق

در مازندران زمستانی سرد
کامپیوتر در کنار من بود
بازی فوتبال را با عشق دیدم
گل‌های زیبا و پاس‌های دقیق

عاشق بازی شدم، عاشق تلاش
برای پیروزی و شادی مردم
هر روز با این دوستان خودم
به دنبال پیروزی هستیم

آنچه که ما را به هم متصل می‌کند
عشق به بازی و تلاش برای پیروزی است
فوتبال و کامپیوتر، دوستان من هستند
که همراه من در این راه هستند.