شرکت LG تولید گوشی رو متوقف کرد ؟ دلیلش چیه ؟

شرکت LG تولید گوشی رو متوقف کرد ؟ دلیلش چیه ؟

خیر.شرکت LG هنوز گوشی تولید میکنه اما تو آوریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که میخواد از بازار رقابت بره کنار چون داشت ضرر میکرد.شاید یه روز دوباره به بازار رقابت گوشی برگرده و شاید تولید گوشی رو برای همیشه متوقف کنه.فعلا چیزی معلوم نیست.