حداقل سرمایه برای راه اندازی یک کافه چقدر است؟

حداقل سرمایه برای راه اندازی یک کافه چقدر است؟

سرمایه لازم برای راه اندازی یک کافه به شدت وابسته به موقعیت، اندازه و نوع کافه است. با این حال، برای راه اندازی یک کافه کوچک در شهرستان، حدود 50 تا 100 میلیون تومان سرمایه لازم است. برای راه اندازی یک کافه بزرگتر در شهر، سرمایه لازم ممکن است به صورت قابل توجهی بالاتر باشد و ممکن است به صورت صدها میلیون تومان باشد.