تفاوت spf30 با spf50 درکرم ضد آفتاب

تفاوت spf30 با spf50 درکرم ضد آفتاب

SPF 30 و SPF 50 هر دو محافظت بسیار خوبی را در برابر اشعه UVB ارائه می دهند. با این حال، SPF 50 به طور معمول به عنوان یک حداکثر سطح محافظت در نظر گرفته می شود، زیرا این نوع کرم ضد آفتاب حداقل ۹۸٪ از پرتو UVB را فیلتر می کند. در مقابل، SPF 30 تنها حدود ۹۶٪ از پرتو UVB را فیلتر می کند. بنابراین، در صورت استفاده از SPF 50، شما باید کمترین تعداد بارهای استفاده را داشته باشید تا به حداکثر سطح محافظت برسید. همچنین، SPF 50 مناسب تر برای افراد با پوست حساس و قابل تحمل نیست و ممکن است باعث تحریک پوست شود.