بهترین همسایه ایران برای کشاورزی و دامپروری کدومه؟

بهترین همسایه ایران برای کشاورزی و دامپروری کدومه؟

کشور ترکیه که همسایه ایران هست برای پیشبرد کشاورزی ، دامپروری و زراعت عالیه چون خاک حاصلخیز ، آب و هوای خوب و تجربه بالا در زمینه کشاورزی داره.از طرفی ترکیه یکی از بزرگترین کشورها در زمینه صادرات محصولات کشاورزی هست.همچنین توسعه صنعت دامپروری روی افزایش محصولات کشاورزی تاثیر زیادی داشته.