بهترین میکروکنترلر برای راه اندازی lcd128*240 چیست ؟

بهترین میکروکنترلر برای راه اندازی lcd128*240 چیست ؟

بهترین میکروکنترلر برای راه اندازی LCD 128 * 240، بستگی به نوع اتصال LCD به میکروکنترلر و نوع پروژه دارد. با این حال، برخی از میکروکنترلرهای پر استفاده برای راه اندازی LCD عبارتند از:

1. Arduino Mega
2. STM32F4 Discovery
3. PIC18F4520
4. Atmel ATmega328P
5. ESP32

بستگی به نوع پروژه و نیازهای خود، ممکن است یک میکروکنترلر دیگر هم مناسب باشد.