برای رشد عزت نفس چه فیلم هایی ببینم؟

برای رشد عزت نفس چه فیلم هایی ببینم؟

برای رشد عزت نفس، می‌توانید از فیلم‌های زیر استفاده کنید:

1. The Pursuit of Happyness (2006)
2. Rocky (1976)
3. Dead Poets Society (1989)
4. A Beautiful Mind (2001)
5. The King’s Speech (2010)
6. Good Will Hunting (1997)
7. The Shawshank Redemption (1994)
8. Forrest Gump (1994)
9. Rudy (1993)
10. Remember the Titans (2000)