ارتفاع یونیت هوایی در کابینت آشپزخانه

ارتفاع یونیت هوایی در کابینت آشپزخانه

ارتفاع یونیت هوایی در کابینت آشپزخانه به عوامل مختلفی مانند ارتفاع سقف، ارتفاع کابینت، نوع و اندازه یونیت هوایی و … بستگی دارد. با این حال، برای راحتی استفاده و عملکرد بهینه یونیت هوایی، معمولاً ارتفاع آن در حدود 60 تا 75 سانتیمتر از روی سطح کابینت تعیین می‌شود.