آیا یکی از علایم کبد چرب خارش پوست است؟

آیا یکی از علایم کبد چرب خارش پوست است؟

بله، خارش پوست می‌تواند یکی از علایم کبد چرب باشد. این علامت معمولاً در ناحیه دست‌ها و پاها شدیدتر است و ممکن است با تغییرات دیگر پوست همراه باشد. به هر حال، باید توجه داشت که خارش پوست نمی‌تواند به تنهایی برای تشخیص کبد چرب استفاده شود و باید با سایر علائم و آزمایش‌های پزشکی تأیید شود.